UE / PARP / POiG

„Wprowadzenie innowacyjnych preparatów budowlanych na bazie nanocząsteczek srebra nowej generacji”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

beneficjent: dynamic technology sp. z o.o.

okres realizacji: 2014-2015

2014-11-02 / 2014-12-31
MAGAZYNIER (symbol wew. DTE-20141102–2)

 

2014-11-30 / 2014-12-31
PRACOWNIK DZIAŁU MARKETINGU (symbol wew. DTE-20141130–1)

 

2014-11-30 / 2014-12-31
PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY (symbol wew. DTE-20141130–4)

 

2015-03-31 / 2015-06-30
SPECJALISTA TECHNOLOG (symbol wew. DTE-20150331–3)

 

2015-09-30 / 2015-11-30
PRACOWNIK DZIAŁU PRODUKTÓW GĘSTYCH (symbol wew. DTE-20150930–2)

 

2015-09-30 / 2015-11-30
PRACOWNIK DZIAŁU KONFEKCJONOWANIA (symbol wew. DTE-20150930–8)

UWAGA: zgłoszenia w formie elektronicznej, zawierające CV kandydata oraz stanowisko na jakie aplikuje należy wysyłać wyłącznie w okresie podanym przy każdym stanowisku, który to wyróżniony jest kolorem czerwonym. Korespondencję należy kierować na adres e-mail think@dynamic.pl podając w treści wiadomości „PRACA”.