oferta

dynamic®

dynamic® system

W wyniku złożenia zgodnych oświadczeń spółek DYNAMIC SYSTEM oraz DYNAMIC TECHNOLOGY,

niniejszym publikujemy (poniżej) podpisany obustronnie plan połączenia obu podmiotów w taki sposób, że:

Spółka DYNAMIC TECHNOLOGY przejmuje w całości spółkę zależną jaką jest dla niej DYNAMIC SYSTEM.

W wyniku realizacji ww. postanowień obie spółki będą stanowiły jeden podmiot, to jest DYNAMIC TECHNOLOGY sp. z o.o.
Pobierz dokument pdf